રવિ ઉપાધ્યાય – સર્જકતાનો ખજાનો

રવિ ઉપાધ્યાયે ગુજરાતી સાહિત્ય, કલા અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે કરેલાં માતબર પ્રદાનને અવગત કરાવતો બ્લોગ

ઉર ઉભરા

Posted by Dr Jagdip Upadhyaya on જુલાઇ 31, 2008

રા

ઉર ઉભરા … ઉર ઉભરા…

ઉર ઉદધિના રસ ઉભરા… !

કાવ્યકલાના ફૂલ ગજરા…

                                મમ જીવનના ધન ઢગલા …! ઉર ઉભરા … ઉર ઉભરા…

 

માનવ – મનના મોંઘા ગીતો

અણવિકસ્યાં, અધવિકસ્યાં સ્મિતો !

સુરભિ સ્ફૂર્યા…

ચેતન પ્રેર્યાં …

સરલ, તરંગીત સ્નેહલ મીતો

પ્રાકૃત સંગીતે સભરાં

                              ગાવાં, વહવું ઉર – ઉભરા …!  ઉર ઉભરા … ઉર ઉભરા…

 

વણખેડી હૈયાની કેડી

શોષિતોનાં શ્વાસ જડેલી

મુરઝાઇને દૂર પડેલી

આહભરી કો  બંધ કળી

જાગૃતિ – ઝંકાર જગાવી

કુરબાનીનાં કાવ્ય રચાવી

સીંચુ ત્યાં માનવ્ય ઝરાં

રેલાવી   હું   ઉર – ઉભરા…

                    ઉર ઉભરા … !

                   ઉર ઉભરા… !

ઉર ઉદધિના રસ – ઉભરા…!

                    ઉર ઉભરા … !

 

કવિ : રવિ ઉપાધ્યાય . (15/02/1954)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: