રવિ ઉપાધ્યાય – સર્જકતાનો ખજાનો

રવિ ઉપાધ્યાયે ગુજરાતી સાહિત્ય, કલા અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે કરેલાં માતબર પ્રદાનને અવગત કરાવતો બ્લોગ

શેતરંજ સંસાર

Posted by Dr Jagdip Upadhyaya on નવેમ્બર 21, 2008

e0aab6e0ab87e0aaa4e0aab0e0aa82e0aa9c-e0aab8e0aa82e0aab8e0aabee0aab0
શેરં સંસા

શેતરંજ સંસાર ...

શેતરંજ સંસાર ...

                   ખેલ ખરો ખેલી જાણે તે ખેલંદો પોબાર ... શેતરંજ સંસાર ... 1 

દગા તણી દુકાને ચાલે ફંદાના ધંધા વેપાર

પ્રચંડ ને પાખંડ-પાપીઓ ભરતખંડ કરતા ખૂવાર

           ચાલાકીથી ચાલી રહેલો દુનિયાનો વહેવાર ... શેતરંજ સંસાર ...  2

કર્મતણાં કાળાં કાજળને ગંગાજળથી ધોતાં

પતિતમાંથી પાવન થાવા પ્રભુચરણે જઇ રોતાં,

                પશુપંખીથી ઉતરતી માનવની વણઝાર ...શેતરંજ સંસાર ... 3

ગલી ગલીમાં નારી કેરી જીવન-કળી ઝૂકેલી

સમસ્યા એની સરજનહારે કદી નહીં ઊકેલી

              કોને દેવી શાબાશી, કોને દેવા ધિક્કાર ...!શેતરંજ સંસાર ... 4

કવિ - રવિ ઉપાધ્યાય
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: