રવિ ઉપાધ્યાય – સર્જકતાનો ખજાનો

રવિ ઉપાધ્યાયે ગુજરાતી સાહિત્ય, કલા અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે કરેલાં માતબર પ્રદાનને અવગત કરાવતો બ્લોગ

તું આવજે

Posted by Dr Jagdip Upadhyaya on મે 4, 2008

તું જે

 

આવજે …… તું આવજે !

મારે દ્વારે દોડ્યો દોડ્યો આવજે !

તારી હૈયાની વેદના જણાવજે,

છાની હૈયાની વેદના જણાવજે …..

મારે દ્વારે દોડ્યો દોડ્યો આવજે !

 

આવે સંકટનો  કાળ,

હોય કોઇ ના આધાર !

ત્યારે અંતરથી મુજને પોકારજે ….!

મારે દ્વારે દોડ્યો દોડ્યો આવજે !

 

કોઇ સંઘરે ન ગામ,

વાગે ઠોકર ઠામે ઠામ,

ત્યારે તૂટેલું હૈયું તું લાવજે……!

 મારે દ્વારે દોડ્યો દોડ્યો આવજે !

 

ડૂબે મધદરિયે નાવ,

પડે દુશ્મનના ઘાવ,

ત્યારે એકવાર મુજને સંભારજે ….!

 મારે દ્વારે દોડ્યો દોડ્યો આવજે !

 

વ્યાપે કાળાં અંધાર,

મળે એકે ન રાહ,

ત્યારે ભક્તિનો દીવો પ્રગટાવજે …..!

 મારે દ્વારે દોડ્યો દોડ્યો આવજે !

 

વહે આંસુ ચોધાર,

ખરે અંગથી અંગાર !

ત્યારે મારી તું ટેક એક ધારજે …..!

 મારે દ્વારે દોડ્યો દોડ્યો આવજે !

 

તારું કોઇયે ના થાય,

ઘૃણા કરવાં સૌ ધાય,

ત્યારે મારાં તું દ્વાર ખખડાવજે…. !

 મારે દ્વારે દોડ્યો દોડ્યો આવજે !

 

તોડી માયાની જાળ,

સાંધી આતમનો તાર,

તારા તાત્પર્યને તું તપાવજે…..!

 મારે દ્વારે દોડ્યો દોડ્યો આવજે !

 

ભસ્મ-ભાવના લગાવ,

મંત્ર-માનવતા માન,

તારી ધીરજની ધૂણી ધખાવજે……!

 મારે દ્વારે દોડ્યો દોડ્યો આવજે !

 

થાય વાંકો ન વાળ-

થાય પાપનો સંહાર

એવી આશિષો લેવા તું આવજે……!

 મારે દ્વારે દોડ્યો દોડ્યો આવજે !

 

તારાં જીવનની જ્વાળ…..!

બને જગની દીપમાળ ….!

એવી ઊરમાં અભિલાષા ધારજે !

 મારે દ્વારે દોડ્યો દોડ્યો આવજે !

 

આવજે…. તું  આવજે

 મારે દ્વારે…. (2)  દોડ્યો દોડ્યો આવજે… !

તું આવજે…….. !

 

કવિ : રવિ ઉપાધ્યાય (ઉરના સૂર- કાવ્ય સંગ્રહ )

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: