રવિ ઉપાધ્યાય – સર્જકતાનો ખજાનો

રવિ ઉપાધ્યાયે ગુજરાતી સાહિત્ય, કલા અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે કરેલાં માતબર પ્રદાનને અવગત કરાવતો બ્લોગ

તપ્ત ધરાને તૃપ્તિ દેવા

Posted by Dr Jagdip Upadhyaya on જાન્યુઆરી 22, 2008

tapt-dharati.jpg

પ્ત રાને તૃપ્તિ દેવા

તપ્ત ધરાને તૃપ્તિ દેવા વર્ષા કરતી જલસીંચન

કોઇ મારે અંતરીયે આવો રીઝવવાને રુઠ્યું મન…. !

ઝબકે મેઘલ આભ અટારી

ચમકે જ્યારે વીજ – કટારી

સૂસવાતા વાયુની સ્વારી

સોહાવે દિશ દિશની બારી

નભ ચંદરવે નિશા નશીલી કરતી નમણાં રસનર્તન

                       કોઇ મારે અંતરીયે આવો રીઝવવાને રૂઠ્યું મન … !           તપ્ત ધરા

પ્રકૃતિની આકૃતિમાં પ્રેમલ – જ્યોત પ્રતિક

અંતરની આરત રેણુ પર આવિષ્કાર અંકિત 

જાગે અંગે અંગ મૃદંગે મિલન-મંથનની ધડકન

                         કોઇ મારે અંતરીયે આવો રીઝવવાને રૂઠ્યું મન …..!. -તપ્ત ધરા

નજરો નીંતરે નેણને નેવે

હામ જલે હાડચામને દીવે

પ્રાણનાં પુષ્પ વીલાતાં મારે પ્રતીક્ષા – ઉપવન 

                        કોઇ મારે અંતરીયે આવો રીઝવવાને રુઠ્યું મન…. ! -તપ્ત ધરા

કવિ : રવિ ઉપાધ્યાય, રવિ

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: